header gwb

Logo GWB blauw

Algemene ledenvergadering 2018

S.V. Goudswaardse Boys

Maandag 26 november 2018, 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening algemene ledenvergadering 2018
 2. Verslag algemene ledenvergadering 2017
 3. Jaaroverzicht 2017-2018
 4.  Verslag jeugdcommissie / Henk Genissen
 5. Verslag tenniscommissie / Marc den Hollander
 6. Pauze
 7. Verslag bevindingen kascommissie
 8. Verslag penningmeester / Joos van Es
 9. Activiteiten
 10. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar: Jan van der Velden
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Desi van der Hoek & Marc den Hollander
 11. Vrijwilligers oproep!
 12. Werkzaamheden van onze vrijwilligers
 13. Rondvraag