header gwb

Logo GWB blauw

Agenda Algemene ledenvergadering 2019

S.V. Goudswaardse Boys

Maandag 25 november 2019, 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag algemene ledenvergadering 2018
 3. Jaaroverzicht 2018-2019
 4.  Verslag SJO
 5. Verslag tennis
 6. Pauze
 7. Verslag bevindingen kascommissie
 8. Verslag penningmeester
 9. Activiteiten
 10. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar:
   1. Nikita Plas
   2. Cees Bouman
   3. Martijn vd Oost
 11. Vrijwilligersoproep
 12. Werkzaamheden vrijwilligers
 13. Rondvraag
 14. Afsluiting

Tegen kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot 25 november. Met
minimaal 15 handtekeningen en een schriftelijke verklaring dat evt. benoeming
aanvaard wordt.