header gwb

Logo GWB blauw

 

Contributie Seizoen 2017 - 2018

Aan onze senioren en de ouders van onze voetballende jeugdleden,
Het is binnen onze vereniging al een aantal jaren gebruikelijk dat wij de contributies via een automatische incasso incasseren. Op deze wijze hebben wij inmiddels een groot deel van de contributies ontvangen. Helaas zijn er, om diverse redenen, incasso's van een aantal leden teruggedraaid.
Van die leden waarvan wij geen machtiging hebben ontvangen dient de contributie uiterlijk op 31 oktober 2017 betaald te zijn.
Wij verzoeken jullie om per omgaande alsnog aan de contributie verplichting te voldoen.
Het rekening nummer is NL49 RABO 0160 2007 84  t.n.v. S.V. Goudswaardse Boys. Gaarne als betalingskenmerk vermelden: voornaam en of het lidmaatschapsnummer.
Wanneer de verschuldigde contributie niet voor 31 oktober 2017 voldaan is zullen wij u middels een schrijven/email benaderen. Wij zullen dan € 5,- administratiekosten in rekening brengen.
De contributies voor het seizoen 2017-2018 is als volgt:
Senioren: € 150,-
Niet spelende senioren: € 101,-
Junioren: € 82,-
Pupillen: € 64,-

Namens het bestuur van s.v. Goudswaardse Boys,
Joos van Es, penningmeester