header gwb

Logo GWB blauw

  • Home
  • Laatste Nieuws
  • Mededelingen
  • Algemene Ledenvergadering Maandag 13 November 2017

 

Algemene Ledenvergadering s.v. Goudswaardse Boys

Wanneer      Maandag, 13 November 2017
Aanvang      19.30 uur
Locatie         Kantine s.v. Goudswaardse Boys
==================================================================
Agenda:
1. Opening Algemene Ledenvergadering 2017
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016
3. Jaaroverzicht 2016/2017
4. Verslag Jeugdcommissie / Henk Gennissen
5. Verslag Tenniscommissie / Marc den Hollander
6. Pauze
7. Verslag bevindingen Kascommissie
8. Verslag Penningmeester/ Joos van Es
9. Bestuursverkiezing - Aftredend en herkiesbaar:
• Joos van Es
• Kees van der Wagt niet herkiesbaar (positie vacant)
10. Vrijwilligers
11. Stemming over instemming met de intentie tot Fusie met SV Piershil en NBSVV
12. Rondvraag

(Tegen) kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot 10 november met minimaal 15 handtekeningen en een schriftelijk verklaring dat evt. benoeming aanvaard wordt.

Het Bestuur