De afgelopen periode zijn wij volop bezig geweest om voorbereidingen te treffen voor volgend seizoen (2020-2021). Eén daarvan betrof het opstellen van een jeugdindeling. De uiteindelijke indeling is beschikbaar via het bijgesloten document. Hoewel er behoorlijk wat mutaties geweest zijn in het aantal jeugdleden, stemt het ons tevreden dat we alle jeugdleden hebben kunnen onderbrengen in een team van hun leeftijdscategorie.

Wij zijn blij te kunnen mededelen dat wij komend seizoen voor alle jeugdleden zullen samenwerken met Z.B.VH. De spelers die dit betreft zijn hier in een eerder stadium al door ons over ingelicht.

Na het uiteenvallen van de SJO Korendijk bleek het voor Goudswaardse Boys en S.V. Piershil nagenoeg onmogelijk een indeling te maken voor hun resterende jeugd. Tegelijkertijd bleek het voor Z.B.V.H. wederom lastig voor sommige leeftijdscategorieën voldoende spelers op de been te brengen voor een volwaardig team.

Aangezien alle drie de verenigingen hun jeugdleden graag de mogelijkheid willen bieden om te voetballen in een team dat past bij hun leeftijd en zij inzagen dat de bestaande ledenaantallen daar niet toereikend voor waren, hebben zij de optie verkend om samen te werken. Het voornaamste uitgangspunt hierbij was om niet opnieuw een SJO op te richten en vooralsnog voor één seizoen een samenwerking aan te gaan en te kijken hoe dat zal verlopen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het opstellen van een gedeelde jeugdindeling. Hierbij is getracht de effecten voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken.

Daar de ledenaantallen van Z.B.V.H. voor de meeste leeftijdscategorieën beduidend groter zijn dan die van de andere twee verenigingen, is getracht voor deze teams de bestaande indeling van Z.B.V.H. zoveel mogelijk intact te houden. Deze teams zullen in feite niets van de samenwerking merken, behalve dat zij aangevuld zullen worden door enkele jeugdspelers van Goudswaardse Boys en/of S.V. Piershil. Dit geldt concreet voor de JO19-1 en de JO11-1.

Er is echter één team, de JO15-1G, waarbij minimaal de helft van de spelers afkomstig is van Goudswaardse Boys en S.V. Piershil. Voor dit team is daarom in overleg besloten een deel van het seizoen op één van hun complexen af te werken.

Om aan te geven dat het samenwerkende teams betreft, zullen de JO19-1 en JO11-1 komend seizoen aangeduid worden als ST (samenwerkend team). Dit geldt tevens voor de JO15-1G, maar aangezien dit team de helft van het seizoen op het complex van S.V. Piershil zal afwerken, is besloten het in te schrijven als ST ZBVH/Piershil JO15-1G. Dit om eventuele onduidelijkheden voor bezoekende teams te voorkomen.

Samengevat komt de samenwerking op het volgende neer:

  • Komend seizoen zullen Goudswaardse Boys, S.V. Piershil en Z.B.V.H. op het gebied van enkele jeugdteams samenwerken;
  • Alle jeugdleden blijven lid van hun eigen vereniging (er wordt op teambasis samengewerkt en géén SJO opgericht);
  • Alle teams, m.u.v. JO15-1G, zullen het gehele seizoen op het complex van Z.B.V.H. trainen en wedstrijden afwerken;
  • De JO15-1G zal de eerste seizoenshelft op het complex van S.V. Piershil voetballen en de tweede seizoenshelft op het complex van Z.B.V.H. voetballen;
  • Men traint op dezelfde locatie als waar wedstrijden afgewerkt worden;
  • Uit praktisch oogpunt zal de JO15-1G het vanuit Z.B.V.H. beschikbare tenue dragen.

Wij hopen jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit het nieuwe seizoen waarin we hopelijk weer normaal van start kunnen gaan!

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met het bestuur van desbetreffende vereniging.

Bestuur Goudswaardse Boys.