Privacyverklaring

Inleiding

Goudswaardse Boys respecteert de privacy van websitebezoekers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goudswaardse Boys verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Goudswaardse Boys verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goudswaardseboys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goudswaardse Boys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en de informatie op onze website af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien je bij Goudswaardse Boys een aanvraag plaatst, worden je gegevens bij ons in het systeem verwerkt. Hierbij kunnen we een geautomatiseerde e-mail met informatie versturen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goudswaardse Boys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een contact-, aanvraag- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt gebruikt zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het aanvragen van de nieuwsbrief bewaren wij je gegevens tot je zelf aangeeft dat je uit ons systeem verwijderd wilt worden. Wil je dat wij jouw contactgegevens geheel verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@goudswaardseboys.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Goudswaardse Boys verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goudswaardse Boys maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Dit zij cookies die altijd geplaatst worden om de website goed te laten werken. Er wordt gesproken over een functionele cookie om aan te geven dat het om een functionele rol gaat binnen de website. Een winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat een andere cookie wel of niet mag worden gezet bijvoorbeeld. Google Analytics valt er slechts in bepaalde gevallen onder.

Analytics cookies

Google Tag Manager:

Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit van de website. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies.

Google Analytics-cookie:

Wij maken gebruik van een Google Analytics-cookie om statistieken van de website te verzamelen. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van bezoekersstromen, hoe je op de website bent gekomen en welke pagina’s je hebt bezocht.

 

Beveiliging van jouw gegevens

Goudswaardse Boys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goudswaardseboys.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@goudswaardseboys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Goudswaardse Boys zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacyverklaring

Goudswaardse Boys behoudt het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.